قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۱۸ ساعت 12:12

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۱۸ ساعت 12:12:32 برابر با 503,650 پانصد و سه هزار و ششصد و پنجاه ریال قیمت یورو 544,950 پانصد و چهل و چهار هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت پوند 635,180 ششصد و سی و پنج هزار و صد و هشتاد ریال قیمت دلار