قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۱۷ ساعت 11:57

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۱۷ ساعت 11:57:24 برابر با 504,649 پانصد و چهار هزار و ششصد و چهل و نه ریال قیمت یورو 544,849 پانصد و چهل و چهار هزار و هشت صد و چهل و نه ریال قیمت پوند 635,399 ششصد و سی و پنج هزار و سیصد و نود و نه ریال قیمت دلار