قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت 11:56:17 برابر با 504,290 پانصد و چهار هزار و دویست و نود ریال قیمت یورو 544,890 پانصد و چهل و چهار هزار و هشت صد و نود ریال قیمت پوند 634,760 ششصد و سی و چهار هزار و هفتصد و شصت ریال قیمت دلار