قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۱۵ ساعت 12:03

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۱۵ ساعت 12:03:23 برابر با 503,420 پانصد و سه هزار و چهار صد و بیست ریال قیمت یورو 544,770 پانصد و چهل و چهار هزار و هفتصد و هفتاد ریال قیمت پوند 636,330 ششصد و سی و شش هزار و سیصد و سی ریال قیمت دلار