قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۱۴ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۱۴ ساعت 11:56:19 برابر با 504,520 پانصد و چهار هزار و پانصد و بیست ریال قیمت یورو 546,390 پانصد و چهل و شش هزار و سیصد و نود ریال قیمت پوند 637,870 ششصد و سی و هفت هزار و هشت صد و هفتاد ریال قیمت دلار