قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۱۳ ساعت 12:10

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۱۳ ساعت 12:10:05 برابر با 504,290 پانصد و چهار هزار و دویست و نود ریال قیمت یورو 549,020 پانصد و چهل و نه هزار وبیست ریال قیمت پوند 640,380 ششصد و چهل هزار و سیصد و هشتاد ریال قیمت دلار