قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت 12:00

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت 12:00:13 برابر با 504,700 پانصد و چهار هزار و هفتصد ریال قیمت یورو 549,440 پانصد و چهل و نه هزار و چهار صد و چهل ریال قیمت پوند 641,560 ششصد و چهل و یک هزار و پانصد و شصت ریال قیمت دلار