قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۱۱ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۱۱ ساعت 11:55:57 برابر با 504,320 پانصد و چهار هزار و سیصد و بیست ریال قیمت یورو 549,750 پانصد و چهل و نه هزار و هفتصد و پنجاه ریال قیمت پوند 641,930 ششصد و چهل و یک هزار و نه صد و سی ریال قیمت دلار