قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۱۰ ساعت 12:00

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۱۰ ساعت 12:00:42 برابر با 506,276 پانصد و شش هزار و دویست و هفتاد و شش ریال قیمت یورو 555,496 پانصد و پنجاه و پنج هزار و چهار صد و نود و شش ریال قیمت پوند 642,846 ششصد و چهل و دو  هزار و هشت صد و چهل و شش ریال قیمت دلار