قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۹ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۹ ساعت 11:56:15 برابر با 516,500 پانصد و شانزده هزار و پانصد ریال قیمت یورو 547,790 پانصد و چهل و هفت هزار و هفتصد و نود ریال قیمت پوند 626,770 ششصد و بیست و شش هزار و هفتصد و هفتاد ریال قیمت دلار