قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۸ ساعت 12:03

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۸ ساعت 12:03:38 برابر با 513,030 پانصد و سیزده هزار وسی ریال قیمت یورو 542,760 پانصد و چهل و دو  هزار و هفتصد و شصت ریال قیمت پوند 621,500 ششصد و بیست و یک هزار و پانصد ریال قیمت دلار