قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۶ ساعت 12:05

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۶ ساعت 12:05:36 برابر با 519,650 پانصد و نونزده هزار و ششصد و پنجاه ریال قیمت یورو 549,230 پانصد و چهل و نه هزار و دویست و سی ریال قیمت پوند 629,900 ششصد و بیست و نه هزار و نه صد ریال قیمت دلار