قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۴ ساعت 12:01

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۴ ساعت 12:01:57 برابر با 511,220 پانصد و یازده هزار و دویست و بیست ریال قیمت یورو 540,070 پانصد و چهل هزار وهفتاد ریال قیمت پوند 618,810 ششصد و هجده هزار و هشت صد و ده ریال قیمت دلار