قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۳ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۳ ساعت 11:55:35 برابر با 508,360 پانصد و هشت هزار و سیصد و شصت ریال قیمت یورو 538,950 پانصد و سی و هشت هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت پوند 617,990 ششصد و هفده هزار و نه صد و نود ریال قیمت دلار