قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۳۰ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۳۰ ساعت 11:55:42 برابر با 504,690 پانصد و چهار هزار و ششصد و نود ریال قیمت یورو 553,620 پانصد و پنجاه و سه هزار و ششصد و بیست ریال قیمت پوند 633,170 ششصد و سی و سه هزار و صد و هفتاد ریال قیمت دلار