قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۲ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۲ ساعت 11:56:33 برابر با 506,460 پانصد و شش هزار و چهار صد و شصت ریال قیمت یورو 540,730 پانصد و چهل هزار و هفتصد و سی ریال قیمت پوند 621,980 ششصد و بیست و یک هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت دلار