قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۲۹ ساعت 11:57

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۲۹ ساعت 11:57:14 برابر با 501,070 پانصد و یک هزار وهفتاد ریال قیمت یورو 547,920 پانصد و چهل و هفت هزار و نه صد و بیست ریال قیمت پوند 625,930 ششصد و بیست و پنج هزار و نه صد و سی ریال قیمت دلار