قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۲۸ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۲۸ ساعت 11:55:48 برابر با 506,550 پانصد و شش هزار و پانصد و پنجاه ریال قیمت یورو 553,010 پانصد و پنجاه و سه هزار وده ریال قیمت پوند 631,630 ششصد و سی و یک هزار و ششصد و سی ریال قیمت دلار