قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۲۷ ساعت 12:06

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۲۷ ساعت 12:06:10 برابر با 505,480 پانصد و پنج هزار و چهار صد و هشتاد ریال قیمت یورو 550,350 پانصد و پنجاه هزار و سیصد و پنجاه ریال قیمت پوند 628,930 ششصد و بیست و هشت هزار و نه صد و سی ریال قیمت دلار