قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۲۶ ساعت 12:05

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۲۶ ساعت 12:05:27 برابر با 509,024 پانصد و نه هزار وبیست و چهار ریال قیمت یورو 550,564 پانصد و پنجاه هزار و پانصد و شصت و چهار ریال قیمت پوند 630,070 ششصد و سی هزار وهفتاد ریال قیمت دلار