قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۲۵ ساعت 11:58

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۲۵ ساعت 11:58:55 برابر با 509,140 پانصد و نه هزار و صد و چهل ریال قیمت یورو 551,860 پانصد و پنجاه و یک هزار و هشت صد و شصت ریال قیمت پوند 631,260 ششصد و سی و یک هزار و دویست و شصت ریال قیمت دلار