قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۲۳ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۲۳ ساعت 11:55:36 برابر با 510,870 پانصد و ده هزار و هشت صد و هفتاد ریال قیمت یورو 547,810 پانصد و چهل و هفت هزار و هشت صد و ده ریال قیمت پوند 627,940 ششصد و بیست و هفت هزار و نه صد و چهل ریال قیمت دلار