قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۲۲ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۲۲ ساعت 11:56:09 برابر با 513,670 پانصد و سیزده هزار و ششصد و هفتاد ریال قیمت یورو 550,690 پانصد و پنجاه هزار و ششصد و نود ریال قیمت پوند 628,720 ششصد و بیست و هشت هزار و هفتصد و بیست ریال قیمت دلار