قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۲۱ ساعت 11:57

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۲۱ ساعت 11:57:52 برابر با 514,610 پانصد و چهارده هزار و ششصد و ده ریال قیمت یورو 551,270 پانصد و پنجاه و یک هزار و دویست و هفتاد ریال قیمت پوند 628,910 ششصد و بیست و هشت هزار و نه صد و ده ریال قیمت دلار