قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۱ ساعت 12:05

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۱ ساعت 12:05:17 برابر با 505,800 پانصد و پنج هزار و هشت صد ریال قیمت یورو 536,740 پانصد و سی و شش هزار و هفتصد و چهل ریال قیمت پوند 616,130 ششصد و شانزده هزار و صد و سی ریال قیمت دلار