قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۱۹ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۱۹ ساعت 11:55:27 برابر با 513,802 پانصد و سیزده هزار و هشت صد و دو  ریال قیمت یورو 549,662 پانصد و چهل و نه هزار و ششصد و شصت و دو  ریال قیمت پوند 630,192 ششصد و سی هزار و صد و نود و دو  ریال قیمت دلار