قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۱۷ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۱۷ ساعت 11:55:50 برابر با 511,700 پانصد و یازده هزار و هفتصد ریال قیمت یورو 547,740 پانصد و چهل و هفت هزار و هفتصد و چهل ریال قیمت پوند 630,150 ششصد و سی هزار و صد و پنجاه ریال قیمت دلار