قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۱۶ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۱۶ ساعت 11:55:35 برابر با 512,250 پانصد و دوازده هزار و دویست و پنجاه ریال قیمت یورو 548,060 پانصد و چهل و هشت هزار وشصت ریال قیمت پوند 630,120 ششصد و سی هزار و صد و بیست ریال قیمت دلار