قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۱۵ ساعت 12:06

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۱۵ ساعت 12:06:30 برابر با 512,940 پانصد و دوازده هزار و نه صد و چهل ریال قیمت یورو 551,800 پانصد و پنجاه و یک هزار و هشت صد ریال قیمت پوند 635,260 ششصد و سی و پنج هزار و دویست و شصت ریال قیمت دلار