قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۱۴ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۱۴ ساعت 11:55:24 برابر با 514,710 پانصد و چهارده هزار و هفتصد و ده ریال قیمت یورو 552,670 پانصد و پنجاه و دو  هزار و ششصد و هفتاد ریال قیمت پوند 636,380 ششصد و سی و شش هزار و سیصد و هشتاد ریال قیمت دلار