قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۱۳ ساعت 12:03

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۱۳ ساعت 12:03:02 برابر با 515,000 پانصد و پانزده هزار ریال قیمت یورو 551,700 پانصد و پنجاه و یک هزار و هفتصد ریال قیمت پوند 635,420 ششصد و سی و پنج هزار و چهار صد و بیست ریال قیمت دلار