قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۱۲ ساعت 12:01

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۱۲ ساعت 12:01:12 برابر با 522,295 پانصد و بیست و دو  هزار و دویست و نود و پنج ریال قیمت یورو 556,925 پانصد و پنجاه و شش هزار و نه صد و بیست و پنج ریال قیمت پوند 637,055 ششصد و سی و هفت هزار وپنجاه و پنج ریال قیمت دلار