قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۱۱ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۱۱ ساعت 11:56:46 برابر با 519,060 پانصد و نونزده هزار وشصت ریال قیمت یورو 550,100 پانصد و پنجاه هزار و صد ریال قیمت پوند 631,140 ششصد و سی و یک هزار و صد و چهل ریال قیمت دلار