قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۳۰ ساعت 11:57

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۳۰ ساعت 11:57:41 برابر با 498,400 چهار صد و نود و هشت هزار و چهار صد ریال قیمت یورو 529,810 پانصد و بیست و نه هزار و هشت صد و ده ریال قیمت پوند 608,170 ششصد و هشت هزار و صد و هفتاد ریال قیمت دلار