قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۲۹ ساعت 11:58

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۲۹ ساعت 11:58:18 برابر با 505,840 پانصد و پنج هزار و هشت صد و چهل ریال قیمت یورو 537,610 پانصد و سی و هفت هزار و ششصد و ده ریال قیمت پوند 617,120 ششصد و هفده هزار و صد و بیست ریال قیمت دلار