قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۲۸ ساعت 12:02

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۲۸ ساعت 12:02:16 برابر با 510,880 پانصد و ده هزار و هشت صد و هشتاد ریال قیمت یورو 541,810 پانصد و چهل و یک هزار و هشت صد و ده ریال قیمت پوند 621,950 ششصد و بیست و یک هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت دلار