قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۲۷ ساعت 12:03

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۲۷ ساعت 12:03:28 برابر با 509,990 پانصد و نه هزار و نه صد و نود ریال قیمت یورو 541,860 پانصد و چهل و یک هزار و هشت صد و شصت ریال قیمت پوند 623,140 ششصد و بیست و سه هزار و صد و چهل ریال قیمت دلار