قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۲۵ ساعت 12:01

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۲۵ ساعت 12:01:59 برابر با 503,750 پانصد و سه هزار و هفتصد و پنجاه ریال قیمت یورو 531,310 پانصد و سی و یک هزار و سیصد و ده ریال قیمت پوند 613,740 ششصد و سیزده هزار و هفتصد و چهل ریال قیمت دلار