قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۲۴ ساعت 12:01

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۲۴ ساعت 12:01:10 برابر با 505,070 پانصد و پنج هزار وهفتاد ریال قیمت یورو 533,600 پانصد و سی و سه هزار و ششصد ریال قیمت پوند 615,180 ششصد و پانزده هزار و صد و هشتاد ریال قیمت دلار