قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۲۳ ساعت 11:58

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۲۳ ساعت 11:58:07 برابر با 508,220 پانصد و هشت هزار و دویست و بیست ریال قیمت یورو 535,800 پانصد و سی و پنج هزار و هشت صد ریال قیمت پوند 618,880 ششصد و هجده هزار و هشت صد و هشتاد ریال قیمت دلار