قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۲۲ ساعت 12:02

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۲۲ ساعت 12:02:01 برابر با 512,440 پانصد و دوازده هزار و چهار صد و چهل ریال قیمت یورو 541,340 پانصد و چهل و یک هزار و سیصد و چهل ریال قیمت پوند 625,280 ششصد و بیست و پنج هزار و دویست و هشتاد ریال قیمت دلار