قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۲۱ ساعت 11:59

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۲۱ ساعت 11:59:27 برابر با 511,819 پانصد و یازده هزار و هشت صد و نونزده ریال قیمت یورو 545,659 پانصد و چهل و پنج هزار و ششصد و پنجاه و نه ریال قیمت پوند 632,189 ششصد و سی و دو  هزار و صد و هشتاد و نه ریال قیمت دلار