قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۲۰ ساعت 12:02

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۲۰ ساعت 12:02:37 برابر با 513,380 پانصد و سیزده هزار و سیصد و هشتاد ریال قیمت یورو 549,300 پانصد و چهل و نه هزار و سیصد ریال قیمت پوند 635,860 ششصد و سی و پنج هزار و هشت صد و شصت ریال قیمت دلار