قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۱۹ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۱۹ ساعت 11:56:14 برابر با 516,500 پانصد و شانزده هزار و پانصد ریال قیمت یورو 552,200 پانصد و پنجاه و دو  هزار و دویست ریال قیمت پوند 639,190 ششصد و سی و نه هزار و صد و نود ریال قیمت دلار