قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۱۸ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۱۸ ساعت 11:56:38 برابر با 524,800 پانصد و بیست و چهار هزار و هشت صد ریال قیمت یورو 561,070 پانصد و شصت و یک هزار وهفتاد ریال قیمت پوند 648,990 ششصد و چهل و هشت هزار و نه صد و نود ریال قیمت دلار