قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۱۶ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۱۶ ساعت 11:56:43 برابر با 514,030 پانصد و چهارده هزار وسی ریال قیمت یورو 545,420 پانصد و چهل و پنج هزار و چهار صد و بیست ریال قیمت پوند 630,210 ششصد و سی هزار و دویست و ده ریال قیمت دلار