قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۱۵ ساعت 12:12

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۱۵ ساعت 12:12:04 برابر با 500,220 پانصد هزار و دویست و بیست ریال قیمت یورو 527,990 پانصد و بیست و هفت هزار و نه صد و نود ریال قیمت پوند 610,570 ششصد و ده هزار و پانصد و هفتاد ریال قیمت دلار