قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۱۴ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۱۴ ساعت 11:56:24 برابر با 498,970 چهار صد و نود و هشت هزار و نه صد و هفتاد ریال قیمت یورو 523,680 پانصد و بیست و سه هزار و ششصد و هشتاد ریال قیمت پوند 604,460 ششصد و چهار هزار و چهار صد و شصت ریال قیمت دلار