قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۱۳ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۱۳ ساعت 11:56:07 برابر با 497,250 چهار صد و نود و هفت هزار و دویست و پنجاه ریال قیمت یورو 521,030 پانصد و بیست و یک هزار وسی ریال قیمت پوند 601,630 ششصد و یک هزار و ششصد و سی ریال قیمت دلار