قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۱۲ ساعت 11:57

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۱۲ ساعت 11:57:03 برابر با 495,200 چهار صد و نود و پنج هزار و دویست ریال قیمت یورو 519,110 پانصد و نونزده هزار و صد و ده ریال قیمت پوند 598,010 پانصد و نود و هشت هزار وده ریال قیمت دلار